Адреса:

  • Григор Прличев 5
  • П. фах 455
  • 1000 Скопје
  • Република Северна Македонија

телефон/факс:

Одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост:

Контакт форма