АЦО ШОПОВ

современа книжевност

МАТЕЈА МАТЕВСКИ

современа книжевност

СОК ОД ПРОСТАТА

ЈОВАН ПАВЛОВСКИ

РАЗБОЈ

ВЛАДО МАЛЕСКИ
/

Дела

КРАЛ МАРКО
ТРАЈКО КИТАНЧЕВ
преродбенска книжевност
ПРЕМЕСТЕН КАМЕН
НИКОЛА МАЏИРОВ
современа книжевност
КАНОН ЗА ВОВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

Автори

ПОП ДРАГИ БРАТОЛИНОВ
средновековна книжевност
ВОИСЛАВ ИЛИЌ И.
современа книжевност
СИМОН ДРАКУЛ
современа книжевност

Автори

Дела