АЦО ШОПОВ

современа книжевност

МАТЕЈА МАТЕВСКИ

современа книжевност

СОК ОД ПРОСТАТА

ЈОВАН ПАВЛОВСКИ

РАЗБОЈ

ВЛАДО МАЛЕСКИ
/

Дела

СЛУЖБИ ЗА ПРЕП. ГАВРИЛ ЛЕСНОВСКИ
МНОЖЕЊЕ НА СЛОВОТО
ВЕРА ЧЕЈКОВСКА
современа книжевност
РАСКАЗ ЗА РАЗОРУВАЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА ОД ТУРЦИТЕ ВО 1371 ГОДИНА
ИСАИЈА СЕРСКИ
средновековна книжевност

Автори

ЈОАКИМ КРЧОВСКИ
преродбенска книжевност
ГЕОРГИ, ДИНКАТА ДИНКОВ
преродбенска книжевност
ПЕТАР АНДОНОВСКИ
современа книжевност

Автори

Дела