АЦО ШОПОВ

современа книжевност

МАТЕЈА МАТЕВСКИ

современа книжевност

СОК ОД ПРОСТАТА

ЈОВАН ПАВЛОВСКИ

РАЗБОЈ

ВЛАДО МАЛЕСКИ
/

Дела

ДЕВЕТТИОТ БРАН
НИКОЛА ВАПЦАРОВ (ЈОНКОВ)
современа книжевност
БЕЛИ МУГРИ
КОСТА РАЦИН – СОЛЕВ
современа книжевност
САМОВИЛА МАКЕДОНСКА
ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ
преродбенска книжевност

Автори

ПЕТАР ГЛУШКОВ
преродбенска книжевност
НИКИФОР ПОП ФИЛИПОВ
преродбенска книжевност
РИСТО ЛАЗАРОВ
современа книжевност

Автори

Дела